نحوه نمایش:

نمایش: 12 24 همه

 • فرش ماشینی پایار فرش صدف کاربنی ۱۲۰۰

  شروع قیمت از: 425,000 تومان

  قیمت هر مترمربع  000 285 تومان  طرح  ترنج دار

 • فرش ماشینی عرش فرش آرش

  شروع قیمت از: 360,000 تومان

  قیمت هر مترمربع  000 240تومان طرح  ترنج دار برجسته  

 • فرش ماشینی عرش فرش عرشیا

  شروع قیمت از: 360,000 تومان

  قیمت هر مترمربع  000 220تومان طرح   افشان گل ریز برجسته  

 • فرش ماشینی عرش فرش مسرور

  شروع قیمت از: 690,000 تومان

  قیمت هر مترمربع  230000ومان طرح خشتی برجسته  

 • فرش ماشینی عرش فرش عرش

  شروع قیمت از: 360,000 تومان

  قیمت هر مترمربع  000 240تومان طرح   خشتی برجسته  

 • فرش ماشینی عرش فرش گلسارآبی ۱۲۰۰

  شروع قیمت از: 425,000 تومان

  قیمت هر مترمربع  000 285 تومان  طرح  افشان

 • فرش ماشینی عرش فرش ماندگار

  شروع قیمت از: 230,000 تومان

  قیمت هر مترمربع 000 2300 تومان طرح  خشتی  برجسته  

 • فرش ماشینی عرش فرش نگار

  شروع قیمت از: 315,000 تومان

    قیمت هر مترمربع 000 210 تومان  طرح  افشان  با اشکال هندسی برجسته  

 • فرش ماشینی عرش فرش نیلوفر

  شروع قیمت از: 315,000 تومان

    قیمت هر مترمربع  000 210 تومان طرح افشان گل درشت برجسته