نقشه

آدرس فروشگاه فرش خرید:

تهران – تهرانپارس خیابان ۱۹۶ شرقی بین ۱۳۳ و۱۳۵ دنیای فرش اسکندری – کدپستی: ۱۶۵۶۷۹۸۵۸۴

تلفن: ۳۳۱۴۷۷۲۹(۰۲۱)

تلفن : ۳۳۸۱۰۹۸۹(۰۲۱)

موبایل ۰۹۱۲۳۹۳۲۷۹۷

ارسال یک نظر