جدیدترین محصولات

 • فرش ماشینی عرش فرش صفوی

  شروع قیمت از: ۳۴۵,۰۰۰ تومان

    قیمت هر مترمربع  ۰۰۰ ۲۳۰ تومان طرح  افشان اسپورت برجسته  

 • فرش ماشینی قصر ایرانیان ۵۰۴۴ سرمه ای

  شروع قیمت از: ۴۷۵,۰۰۰ تومان

  طرح ترنج بزرگ قیمت هرمترمربع ۰۰۰ ۳۱۵ تومان نخ خاب آکرولیک  

 • فرش ماشینی عرش فرش باران

  شروع قیمت از: ۳۱۵,۰۰۰ تومان

    قیمت هر مترمربع ۰۰۰ ۲۳۰ تومان طرح  افشان برجسته

 • شگی پرسان ۱۰۴۳

  شروع قیمت از: ۱۷۰,۰۰۰ تومان

  مناسب اتاق خواب

 • فرش محتشم بهاره کرم ۷۰۰ برجسته

  شروع قیمت از: ۳۵۰,۰۰۰ تومان

  قیمت هر مترمربع  ۰۰۰ ۲۳۵ تومان طرح جدید ترنج

 • فرش ماشینی ایپک نوشین فیلی

  شروع قیمت از: ۴۵۰,۰۰۰ تومان

  قیمت هر مترمربع۰۰۰ ۳۰۰ تومان طرح افشان برجسته

سایر محصولات